Εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε πρόσφυγες

Εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε πρόσφυγες

Η ΕΠΑΨΥ ως άμεσος συνεργάτης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ξεκίνησε να υλοποιεί από το Μάρτιο του 2018 προγράμματα για παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Κατ’ οίκον ψυχοκοινωνική υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχικής υγείας ( Refugee Outreach Mental Health TeamROMHT)

 

Το πρόγραμμα επαγγελματιών κατ’οίκον ψυχοκοινωνικής υποστήριξης περιλαμβάνε κινητές μονάδες ψυχικής υγείας για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στον αστικό ιστό Αττικής και Θεσσαλονίκης( από τον Μάιο του 2019) και υλοποιήθηκε από το Μάρτιο του 2018-μέχρι και το Δεκέμβριο του 2020.

 

Η σύσταση των ομάδων επαγγελματιών ήταν η παρα κάτω: 

  • 1 ψυχίατρος
  • 1 παιδοψυχίατρος
  • 2 ψυχολόγοι
  • 1 κοινωνικός λειτουργός
  • διερμηνείς ( αραβόφωνοι και φαρσόφωνοι)

 

Η παρέμβαση αφορούσε την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο προσφυγικό πεδίο (αξιολόγηση, εκτίμηση, θεραπευτική υποστήριξη και παρακολούθηση προσφύγων και αιτούντων άσυλο). Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος η ΕΠΑΨΥ συνεργάστηκε με φορείς όπως το Κέντρο Ημέρας για Μετανάστες ΒΑΒΕΛ, αλλά και με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη στέγαση των προσφύγων, τόσο ΜΚΟ όπως το Solidarity Now,η PRAKSIS κ.ά. όσο και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης( Δήμος Αθηναίων, Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας,

Χαλκηδόνας, Θεσσαλονίκης).

 

 

Επίσης, στο πλάισιο του προγράμματος έλαβαν χώρα:

 

  • η ενίσχυση της δικτύωσης με φορείς της δημόσιας ψυχικής υγείας
  • και μια σειρά από εκπαιδεύσεις που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται σε φορείς του δημοσίου όσο και προσωπικό που εργάζεται στο δίκτυο των φορέων των προγράμματος στέγασης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες.