Δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου, 2013 – 2015

Δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου, 2013 – 2015

Στοιχεία προγράμματος
Χρηματοδοτούμενο Ε.Π. του EKT, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, με το ποσό των 60.000€.
Κύριες Δραστηριότητες

Λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης των Κοινωνικών Δομών άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου.