23/10/2020 Συνεργασία της ΕΠΑΨΥ με το Πανεπιστήμιο HAN

23/10/2020 Συνεργασία της ΕΠΑΨΥ με το Πανεπιστήμιο HAN

Η πανδημία COVID-19 δεν σημαίνει πως οι προσπάθειες για σχεδιασμό παρεμβάσεων ψυχικής υγείας εστιασμένων στη κοινότητα σταματούν:

Η συνεργασία των Community Psychosocial Workers ή CPWs (εκπαιδευμένων προσφύγων, οι οποίοι παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε άλλους πρόσφυγες, στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιεί η ΕΠΑΨΥ ως άμεσος συνεργάτης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) με φοιτητές του πανεπιστημίου ΗΑΝ της Ολλανδίας(Minor “Health & Community Development” -Global Health) συνεχίζεται με απόλυτη αφοσίωση και ενθουσιασμό από όλους τους συμμετέχοντες. Απώτερος σκοπός να δημιουργηθεί ένα project για τους ωφελούμενους του προγράμματος.