19/10/2020 Ευχαριστήρια επιστολή προς το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης-ΙΟΑΦ

19/10/2020 Ευχαριστήρια επιστολή προς το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης-ΙΟΑΦ

Το ΔΣ της ΕΠΑΨΥ και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας του φορέα μας ευχαριστούν θερμά το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης-ΙΟΑΦ για τη δυνατότητα που παρείχε να παρακολουθήσουν δωρεάν το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία. Η συμμετοχή στο σεμινάριο, καθώς και η ευρύτερη συνεργασία των φορέων μας, βοηθάει έμπρακτα τους εργαζόμενους σε προσωπικό επίπεδο και το έργο της μονάδας συνολικά.