1/06/2020 Ανακοίνωση θέσης εργασίας – Job vacancy

1/06/2020 Ανακοίνωση θέσης εργασίας – Job vacancy

Ανακοίνωση θέσης εργασίας

Τίτλος θέσης: Διερμηνέας φαρσί

Μερικής απασχόλησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έως τέλος Ιουλίου με πιθανότητα επέκτασης έως το τέλος 2020

Τοποθεσία απασχόλησης: Αττική

Υποβολή έως: 8 Ιουνίου 2020

Σκοπός του προγράμματος:

Η ΕΠΑΨΥ σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες υλοποιεί παρέμβαση φροντίδας ψυχικής υγείας προσφύγων και αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο του στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ. Η παρέμβαση γίνεται με κινητή μονάδα στον αστικό ιστό και στοχεύει επίσης και στην ενδυνάμωση των επαγγελματιών και κοινωνικών επιστημόνων που απασχολούνται στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ και παρέχουν ψυχοκοινωνική βοήθεια.

Αρμοδιότητες

 • Να παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας Φαρσί – Ελληνικά, Ελληνικά – Φαρσί
 • Να είναι συνεργάσιμος και να μπορεί να ανταποκρίνεται κατάλληλα στους-ις
 • εξυπηρετούμενους-ες
 • Να συνεργάζεται δείχνοντας σεβασμό σε κάθε εξυπηρετούμενο-η φροντίζοντας να συμβάλλει στην καλή επικοινωνία μεταξύ θεραπευτή-τριας και εξυπηρετούμενου-ης
 • Να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και να συμμετέχει στην εποπτεία και στις συναντήσεις ομάδας

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητές

Εκπαίδευση

Πολύ καλή γνώση Φαρσί

Πολύ καλή γνώση Ελληνικών

Εμπειρία

Τουλάχιστον 2 χρόνια προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας

Η εμπειρία στο χώρο της ψυχικής υγείας και της δημόσιας υγείας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Η/Υ

 • Βασικές δεξιότητες στη χρήση του Η/Υ και τη χρήση μέσων διαδικτυακής επικοινωνίας

Άλλα

 • Θα εκτιμηθεί άδεια οδήγησης

 

Οι ενδιαφερόμενες-οι να υποβάλλουν σε ένα έγγραφο το βιογραφικό τους και μια επιστολή ενδιαφέροντος στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά με email σε: refugeementalhealth@epapsy.gr με κοινοποίηση σε ml@epapsy.gr μέχρι την Δευτέρα 8-6-2020, αναγράφοντας στο μήνυμα “EPAPSY Farsi Interpreter Attica”.

Η ΕΠΑΨΥ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Άτομα με αναπηρία ή από ευάλωτες ή κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να υποβάλλουν αίτηση. Επίσης ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να κάνουν αίτηση μετανάστες, πρόσφυγες ή/και αιτούντες άσυλο.

 

Job vacancy

Job Title: Farsi speaker Interpreter

Status: Part Time, for a fixed period (by the end of July) with possibility of extension until the end of 2020

Location: Attica

Submit until: 8-6-2020

Project’s purpose

EPAPSY in collaboration with UNHCR is going to implement a project in Attica that focuses on the provision of Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) integrated services to refugees/asylum seekers in the accommodation scheme as part of the ESTIA programme, as well as capacity building to strengthening the role of health operators and Mental Health professionals in the delivery of MHPSS at urban area level.

Responsibilities

 • To provide accurate interpretation.
 • To be cooperative, patient and able to treat beneficiaries.
 • To communicate accurately the content and style of oral.
 • To cooperate with patience and respect with the person / s to ensure that there is a good communication and that the people understand all the discussions and procedures.
 • To collaborate with all members of the rest of the team and participate in supervision and team meetings.

 

Required qualifications and skills

Education

 • Fluent in Farsi
 • Fluent in Greek

Experience

 • At least 2 years previous professional experience
 • Experience working within the field of Mental Health and/or Public Health is highly valued.

Computer skills

 • Basic computer skills
 • Basic knowledge of internet means of communication

Other

 • Valid driving license is a plus

 

Interested Candidates shall submit in a single document their Resume/CV and Cover Letter in English by email to: refugeementalhealth@epapsy.gr with cc ml@epapsy.gr by Monday 8-6-2020, mentioning in the email subject “EPAPSY Farsi Interpreter Attica”.

EPAPSY is an equal opportunity employer. Persons with disabilities and from vulnerable and disadvantaged groups are strongly encouraged to apply. We also strongly encourage applicants from Migrant and Refugee communities.

Please note that only shortlisted candidates will be contacted.