05/10/2020 Δωρεάν υπηρεσίες Λογοθεραπευτή στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Β.Α.Κυκλάδων στην Πάρο

05/10/2020 Δωρεάν υπηρεσίες Λογοθεραπευτή στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Β.Α.Κυκλάδων στην Πάρο

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του ιατροπαιδαγωγικού τμήματος της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ (ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο»), θα ξεκινήσει να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στην Πάρο, λογοθεραπεύτρια, για δύο ημέρες κάθε εβδομάδα. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ανασφάλιστους.

Για ραντεβού καλείτε στα τηλ. 2108068302 και 2284022011, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17.00 .