Θέση εργασίας: Διοικητικό στέλεχος στην Παροικιά της Πάρου

Θέση εργασίας: Διοικητικό στέλεχος στην Παροικιά της Πάρου

Ζητείται διοικητικό στέλεχος για κάλυψη θέσης στην Κινητή Μονάδα της ΕΠΑΨΥ στην Παροικιά της Πάρου.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ σε συναφές αντικείμενο
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη χρήση Η/Υ και των εφαρμογών MS Office με έμφαση στο MS Excel και στο MS Word
 • Εμπειρία στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

 

Δεξιότητες:

 • Γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία στο πλαίσιο ομάδας
 • Πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, οργανωτικότητα και μεθοδικότητα

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης

 

Αποστολή βιογραφικών στο grammateia@epapsy.gr.