Θέση εργασίας: Ψυχολόγος στο Οικοτροφείο ΨΚΑ Τρικάλων – ΕΠΑΨΥ

Θέση εργασίας: Ψυχολόγος στο Οικοτροφείο ΨΚΑ Τρικάλων – ΕΠΑΨΥ

Το Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Τρικάλων – ΕΠΑΨΥ ζητά να προσλάβει ψυχολόγο για κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

 

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος στην Ψυχολογία
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας

 

Επιθυμητά προσόντα

  • Εμπειρία στην παροχή κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
  • Εμπειρία και ενδιαφέρον για ερευνητικές δραστηριότητες
  • Δεξιότητες επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων (SPSS)
  • Εμπειρία και ενδιαφέρον για κοινοτικές δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο trikala@epapsy.gr με την ένδειξη «Θέση Ψυχολόγου».

 

*Σημείωση: Όσον αφορά τους άνδρες υποψηφίους για την κάλυψη της θέσης, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.