Θέση εργασίας: Ψυχολόγος στο Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας – ΕΠΑΨΥ

Θέση εργασίας: Ψυχολόγος στο Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας – ΕΠΑΨΥ

Το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας – ΕΠΑΨΥ αναζητά ψυχολόγο, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

 

Απαραίτητα προσόντα

  • Μεταπτυχιακός τίτλος στις νευροεπιστήμες
  • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
  • Άριστη γνώση Η/Υ

 

Επιθυμητά προσόντα

  • Εμπειρία σε παρόμοιες δομές

 

Αρμοδιότητες

  • Παροχή ψυχοθεραπευτικών-υποστηρικτικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών ψυχολόγου στους ασθενείς, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διαγνωστική εκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • Χορήγηση, αξιολόγηση, καταγραφή και παρουσίαση ειδικών δοκιμασιών, ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης, γνωστικής αποκατάστασης, εκπαίδευση εθελοντών, εποπτεία φοιτητών πρακτικής άσκησης
  • Συμβολή στη διασύνδεση της δομής με την κοινότητα μέσω της κοινωνικής μελέτης της κοινότητας, της επιλογής τρόπων συστηματικής διασύνδεσης και ένταξης της δομής στον κοινωνικό ιστό, καθώς και μέσω ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής ψυχικής υγείας της κοινότητας
  • Συμμετοχή σε εποπτείες, θεσμικές συναντήσεις, συναντήσεις εργασίας και εκπαιδευτικές δράσεις της μονάδας
  • Συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, συγγραφή άρθρων και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια
  • Ενεργός συμμετοχή στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα και εφαρμογή των αποφάσεών της. Υπό την επιστημονική εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου του Κέντρου Ημέρας.

 

Αποστολή βιογραφικών: dcanoia@epapsy.gr