Θέση εργασίας: Ψυχολόγος

Θέση εργασίας: Ψυχολόγος

Η ΕΠΑΨΥ ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) Ψυχολόγο, μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, στο Κέντρο Ημέρας «Franco Basaglia», για την υπηρεσία κατ’ οίκον παρέμβασης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dcentre@epapsy.gr με την ένδειξη «Θέση Ψυχολόγου» μέχρι και την Τετάρτη 28/12/2022.

 

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος στην Ψυχολογία
  • Εμπειρία κατ’ οίκον παρέμβασης σε σοβαρές και επίμονες ψυχικές διαταραχές
  • Εκπαίδευση/εξοικείωση και εμπειρία εφαρμογής στο μοντέλο Open Dialogue
  • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Επιθυμητά προσόντα

  • Εμπειρία στην κοινοτική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας
  • Εμπειρία και ενδιαφέρον για ερευνητικές δραστηριότητες
  • Εμπειρία και ενδιαφέρον για κοινοτικές δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας
  • Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Ημέρας καθημερινά 09:30-16:00 στο τηλ. 210 8100901.