Θέση εργασίας: Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια

Θέση εργασίας: Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια

Η ΕΠΑΨΥ αναζητά πεπειραμένο/-η νοσηλευτή/νοσηλεύτρια για τη στελέχωση του Ξενώνα ΨΚΑ «Αριάδνη» στο Μαρούσι.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και αφορά κυλιόμενο ωράριο.

 

Απαραίτητα προσόντα

  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας (διετούς φοίτησης, Τ.Ε. – Π.Ε.)
  • Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.

 

Επιθυμητά προσόντα

  • Νοσηλευτική εμπειρία σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

 

Περιγραφή ρόλου

  • Ενημέρωση κλινικών φακέλων και νοσηλευτικών ιστορικών ωφελουμένων
  • Προετοιμασία και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και εκπαίδευση ενοίκων στην ορθή λήψη, υπεύθυνος/-η επάρκειας φαρμακείου
  • Συμμετοχή στην αξιολόγηση νέων παραπομπών σε συνεργασία με την πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα
  • Συμμετοχή στην οργάνωση και πραγματοποίηση δράσεων εντός και εκτός δομής, καθώς και σε δράσεις ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης
  • Συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης της κοινότητας για την προαγωγή της ψυχικής υγείας

 

Αποστολή βιογραφικών έως 11/12/2022 στο ariadne@epapsy.gr

Περισσότερες πληροφορίες: 210 6777521 (κ. Δέσποινα Δοντά)