Θέση εργασίας: Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια

Θέση εργασίας: Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια

Η ΕΠΑΨΥ αναζητά πεπειραμένο/-η νοσηλευτή/νοσηλεύτρια για τη στελέχωση του Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Εφήβων στην Αγία Παρασκευή.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και αφορά κυλιόμενο ωράριο.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Π.Ε. ή Τ.Ε. Νοσηλευτικής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις στην ψυχική υγεία ανηλίκων
 • Νοσηλευτική εμπειρία σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

 

Περιγραφή ρόλου:

 • Ενημέρωση κλινικών φακέλων και νοσηλευτικών ιστορικών ωφελουμένων
 • Συνεργασία με τον θεράποντα παιδοψυχίατρο με στόχο τη διασφάλιση της παιδοψυχιατρικής και οργανικής φροντίδας των εφήβων (συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων/ιατρικών εξετάσεων, εκτέλεση ιατρονοσηλευτικών πράξεων εφήβων)
 • Διασύνδεση/διαμόρφωση δικτύου συνεργασίας με ιατρονοσηλευτικές και ενδονοσοκομειακές και κοινοτικές παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες
 • Προετοιμασία και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και εκπαίδευση ενοίκων στην ορθή λήψη, υπεύθυνος/-η επάρκειας φαρμακείου
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση νέων παραπομπών σε συνεργασία με την πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση, υλοποίηση και αξιολόγηση των εξατομικευμένων πλάνων φροντίδας των εφήβων
 • Συμβουλευτική και ψυχοεκπαιδευτική συνεργασία με τις οικογένειες των ωφελουμένων με στόχο την κατανόηση των ιατρονοσηλευτικών αναγκών των εφήβων και τη βέλτιστη κάλυψή τους
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων εντός και εκτός δομής, καθώς και σε δράσεις ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης
 • Συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης της κοινότητας για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των εφήβων

 

Αποστολή βιογραφικών στο agparaskevi@epapsy.gr.

Περισσότερες πληροφορίες: 210 6000365 (κ. Κωνσταντίνα Ζερβάκη)