Θέση εργασίας: Εργοθεραπευτής/εργοθεραπεύτρια

Θέση εργασίας: Εργοθεραπευτής/εργοθεραπεύτρια

Η ΕΠΑΨΥ ενδιαφέρεται να προσλάβει εργοθεραπευτή/εργοθεραπεύτρια, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ημέρας «Franco Basaglia».


Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο Εργοθεραπευτή/Εργοθεραπεύτριας
  • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας

Επιθυμητά προσόντα

  • Εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην κοινότητα
  • Εμπειρία και ενδιαφέρον για κοινοτικές δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας
  • Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση


Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο dcentre@epapsy.gr με την ένδειξη «Θέση Εργοθεραπευτή/Εργοθεραπεύτριας» μέχρι και τη Δευτέρα 28/11/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το Κέντρο Ημέρας καθημερινά 09:30-16:30 στο τηλ. 210 8100901.