Θέση εργασίας: Κοινωνικός Λειτουργός

Θέση εργασίας: Κοινωνικός Λειτουργός

Ζητείται κοινωνικός λειτουργός για παροχή υπηρεσιών στις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ΒΑ και Δ. Κυκλάδων της ΕΠΑΨΥ, για δύο διήμερα/μήνα, με δυνατότητα κατ’ οίκον επισκέψεων, εργασίας κάτω από τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής, συμμετοχής σε ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες.

Αναγκαία η εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και το ομαδικό πνεύμα.

Πληροφορίες και βιογραφικά στο grammateia@epapsy.gr, καθώς και στο τηλέφωνο 210 8068302.