Θέση εργασίας: Ψυχίατρος

Θέση εργασίας: Ψυχίατρος

Ζητείται ψυχίατρος για παροχή υπηρεσιών στις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ΒΑ και Δ. Κυκλάδων της ΕΠΑΨΥ, για δύο διήμερα τον μήνα.

Βασική προϋπόθεση η δυνατότητα για κατ’ οίκον παρέμβαση και η εργασία κάτω από τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής.

Πληροφορίες και βιογραφικά στο grammateia@epapsy.gr, καθώς και στο τηλέφωνο 210 8068302.