Θέση εργασίας: Διοικητικό στέλεχος

Θέση εργασίας: Διοικητικό στέλεχος

Ζητείται από την ΕΠΑΨΥ διοικητικό στέλεχος, πλήρους απασχόλησης.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ σε συναφές αντικείμενο
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη χρήση Η/Υ και των εφαρμογών MS Office με έμφαση στο MS Excel & MS Word
 • Εμπειρία στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

 

Δεξιότητες:

 • Γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία στο πλαίσιο ομάδας
 • Πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, οργανωτικότητα και μεθοδικότητα

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Γνώση 2ης ξένης γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης

 

Αποστολή βιογραφικών στο grammateia@epapsy.gr μέχρι τις 23/10/2022