Θέση εργασίας: Ψυχίατρος

Θέση εργασίας: Ψυχίατρος

Από το Κέντρο Ημέρας «Franco Basaglia» της ΕΠΑΨΥ ζητείται ψυχίατρος για κάλυψη θέσης με σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
  2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
  3. Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ψυχιατρικής

Προηγούμενη εμπειρία στην κοινοτική ψυχιατρική θα εκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση dcentre@epapsy.gr με την ένδειξη «Θέση Ψυχιάτρου» μέχρι και τη Δευτέρα 10/10/2022.

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Ημέρας καθημερινά 09:30-16:30 στο τηλέφωνο 210 8100901