Θέσεις εργασίας: Νοσηλευτές/νοσηλεύτριες – 1 θέση στην Αθήνα και 1 θέση στη Θεσσαλονίκη

Θέσεις εργασίας: Νοσηλευτές/νοσηλεύτριες – 1 θέση στην Αθήνα και 1 θέση στη Θεσσαλονίκη

Ζητούνται από την ΕΠΑΨΥ 2 νοσηλευτές/νοσηλεύτριες με εμπειρία στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, 1 για κάλυψη θέσης στην Αθήνα και 1 για κάλυψη θέσης στη Θεσσαλονίκη. Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης με κυλιόμενο ωράριο. Κατοχή διπλώματος οδήγησης θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

 

Αποστολή βιογραφικών στο grammateia@epapsy.gr.