Θέσεις εργασίας: Επισκέπτες/επισκέπτριες ψυχικής υγείας – 1 θέση στην Αθήνα και 1 θέση στη Θεσσαλονίκη

Θέσεις εργασίας: Επισκέπτες/επισκέπτριες ψυχικής υγείας – 1 θέση στην Αθήνα και 1 θέση στη Θεσσαλονίκη

Ζητούνται από την ΕΠΑΨΥ 2 επισκέπτες/επισκέπτριες ψυχικής υγείας, 1 για κάλυψη θέσης στην Αθήνα και 1 για κάλυψη θέσης στη Θεσσαλονίκη. Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Προϋπηρεσία στην ιατρική επίσκεψη
  • Εμπειρία στη συνταγογράφηση παροχών σε ιατροτεχνολογικά είδη ΕΟΠΥΥ
  • Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
  • Δυναμική προσωπικότητα, οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα
  • Δίπλωμα οδήγησης

 

Αποστολή βιογραφικών στο grammateia@epapsy.gr.