Θέσεις εργασίας: Διοικητικά στελέχη – 1 θέση στην Αθήνα και 1 θέση στη Θεσσαλονίκη

Θέσεις εργασίας: Διοικητικά στελέχη – 1 θέση στην Αθήνα και 1 θέση στη Θεσσαλονίκη

Ζητούνται από την ΕΠΑΨΥ 2 διοικητικά στελέχη, 1 για κάλυψη θέσης στην Αθήνα και 1 για κάλυψη θέσης στη Θεσσαλονίκη. Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ σε συναφές αντικείμενο
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη χρήση Η/Υ και των εφαρμογών MS Office με έμφαση στο MS Excel & MS Word
 • Εμπειρία στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

 

Δεξιότητες:

 • Γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία στο πλαίσιο ομάδας
 • Πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, οργανωτικότητα και μεθοδικότητα

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Γνώση 2ης ξένης γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης

 

Αποστολή βιογραφικών στο grammateia@epapsy.gr.