Θέση εργασίας: Λογοθεραπευτής/λογοθεραπεύτρια

Θέση εργασίας: Λογοθεραπευτής/λογοθεραπεύτρια

Το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας – ΕΠΑΨΥ ζητά λογοθεραπευτή/λογοθεραπεύτρια για κάλυψη θέσης με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

 

Επιθυμητά προσόντα:

  • Εμπειρία σε παρόμοιες δομές
  • Μεταπτυχιακό στη Νευροαποκατάσταση

 

Αρμοδιότητες:

  • Αναλαμβάνουν τον σχηματισμό πρόγνωσης και πλάνου αποκατάστασης. Εφαρμόζουν θεραπευτικά πρωτόκολλα όπως ορίζονται από τις επιστήμες τους.
  • Καταρτίζουν ατομικά ή ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα.
  • Καθορίζουν αποτελέσματα/στόχους της εξειδικευμένης παρέμβασής τους.
  • Εφαρμόζουν προγράμματα παρέμβασης και αποκατάστασης της επιστήμης τους.
  • Παρέχουν συμβουλές στα πλαίσια της κατάρτισής τους και αποφασίζουν την παραπομπή των ασθενών σε άλλους επαγγελματίες υγείας.
  • Συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια, ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.
  • Έχουν αρμοδιότητες και καθήκοντα ως μέλη του προσωπικού του Κέντρου γενικά και της Θεραπευτικής Ομάδας ειδικότερα και όπως ορίζονται σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση από τον Επιστημονικά υπεύθυνο ή τον αντικαταστάτη του.

 

Αποστολή βιογραφικών στο dcanoia@epapsy.gr για έως και 10 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας αγγελίας.