Θέση εργασίας: Νοσηλευτής/νοσηλεύτρια στο Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας

Θέση εργασίας: Νοσηλευτής/νοσηλεύτρια στο Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας

Το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας αναζητά νοσηλευτή/νοσηλεύτρια για κάλυψη της θέσης με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

 

Επιθυμητά προσόντα:

  • Εμπειρία σε παρόμοιες δομές
  • Μεταπτυχιακό στη Νευροαποκατάσταση

 

Αρμοδιότητες:

  • Αρμοδιότητες ειδικότητας (νοσηλευτική αξιολόγηση και φροντίδα, συμβουλευτική σε θέματα πρόληψης και παροχής πρώτων βοηθειών, ορθής τήρησης φαρμακευτικής αγωγής και αγωγής υγείας, εκπαίδευση σε θέματα ατομικής υγιεινής και αυτοφροντίδας).
  • Οργάνωση ομάδων δραστηριοτήτων και απασχόλησης.
  • Από κοινού με τον γιατρό, μέριμνα για την ασφάλεια και την παροχή πρώτων βοηθειών.
  • Διευκόλυνση σε θέματα προσωπικής υγιεινής κατά την παραμονή των χρηστών στο Κέντρο.
  • Αρμοδιότητες και καθήκοντα ως μέλος του προσωπικού του Κέντρου γενικά και της θεραπευτικής ομάδας ειδικότερα και όπως ορίζονται σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση από τον επιστημονικά υπεύθυνο ή τον αντικαταστάτη του.

 

Αποστολή βιογραφικών στο dcanoia@epapsy.gr.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται για 10 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας αγγελίας.