Θέση εργασίας: Ψυχίατρος

Θέση εργασίας: Ψυχίατρος

Η ΕΠΑΨΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ιατρού Ψυχίατρου για 25 ώρες εβδομαδιαίως, με σύμβαση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στο Κέντρο Ημέρας Franco Basaglia.

Κριτήρια επιλογής:

  1. Πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
  2. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
  3. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής
  4. Προηγούμενη εμπειρία στην κοινοτική ψυχιατρική θα εκτιμηθεί

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dcentre@epapsy.gr με την ένδειξη «Θέση Ψυχιάτρου» μέχρι και την Παρασκευή 20/05/2022.

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Ημέρας καθημερινά 09:30-16:30 στο τηλέφωνο 210 8100901.