Δελτίο Τύπου των Ομοσπονδίας ΑΡΓΩ, ΕΠΑΨΥ και ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ σχετικά με τη διακοπή της συνταγογράφησης σε ανασφάλιστους πολίτες από ιδιώτες γιατρούς

Δελτίο Τύπου των Ομοσπονδίας ΑΡΓΩ, ΕΠΑΨΥ και ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ σχετικά με τη διακοπή της συνταγογράφησης σε ανασφάλιστους πολίτες από ιδιώτες γιατρούς