Εκδήλωση «Υγεία για όλους; Προκλήσεις και καλές πρακτικές στη διαπολιτισμική φροντίδα» την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00-13:00 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών (Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα)

Εκδήλωση «Υγεία για όλους; Προκλήσεις και καλές πρακτικές στη διαπολιτισμική φροντίδα» την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00-13:00 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών (Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα)

Το KMOΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνουν, στο πλαίσιο της δράσης I-CARE, ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Υγεία για όλους; Προκλήσεις και καλές πρακτικές στη διαπολιτισμική φροντίδα» την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00-13:00 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών (Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα). Στην εκδήλωση θα συζητηθούν οι διαφορετικές όψεις της διαπολιτισμικής φροντίδας στην υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την εκπαίδευση για τα άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, ενώ θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές, οφέλη και εμπόδια στην παροχή πολιτισμικά ευαίσθητων υπηρεσιών φροντίδας. Μία από τις παρουσιάσεις θα αφορά το πρόγραμμα «Προσωπικό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Κοινότητα – Community Psychosocial Workforce (CPW)», το οποίο υλοποιείται από την ΕΠΑΨΥ σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα φιλοξενηθεί η έκθεση Photovoice με φωτογραφίες των προσφύγων ψυχοκοινωνικών φροντιστών που εργάζονται στο πρόγραμμα CPW.

Η εγγραφή και το πρόγραμμα εδώ.