Θέση εργασίας: Ψυχολόγος

Θέση εργασίας: Ψυχολόγος

Ο Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Χαλκίδας της ΕΠΑΨΥ αναζητά ψυχολόγο για κάλυψη θέσης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, τετράωρης πρωινής απασχόλησης.

Επιθυμητά προσόντα: μεταπτυχιακός τίτλος στην Ψυχολογία, άδεια άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία στην παροχή κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, δεξιότητες επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων (SPSS).

Αποστολή βιογραφικών: xenonas@epapsy.gr