ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΙΚΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας, καθώς και για μεταδιδακτορική έρευνα, εξολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής.

Η ανακοίνωση εδώ.