Προκήρυξη θέσης Γυμναστή στο Ειδικό Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας

Προκήρυξη θέσης Γυμναστή στο Ειδικό Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας

Το Ειδικό Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας αναζητά γυμναστή με εμπειρία στον χειρισμό ατόμων με άνοια. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου στη Νευροαποκατάσταση.

 

Αρμοδιότητες:

  • Διενεργεί εκτεταμένη φυσική εξέταση και αξιολόγηση του ατόμου με άνοια με τα μέσα και τις μεθόδους που περιγράφονται στην επιστήμη του.
  • Συλλέγει πληροφορίες αναγκαίες για τη διάγνωση και αποκατάσταση από διαφορετικές πηγές (π.χ. διαγνωστικές απεικονίσεις, συζήτηση με τα μέλη της ομάδας επαγγελματιών υγείας ή με τους συγγενείς του ατόμου με άνοια).
  • Αναλαμβάνει τον σχηματισμό πρόγνωσης και πλάνου αποκατάστασης. Εφαρμόζει θεραπευτικά πρωτόκολλα, όπως ορίζεται από την επιστήμη του.
  • Καταρτίζει ατομικά ή ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα.
  • Καθορίζει αποτελέσματα/στόχους της εξειδικευμένης παρέμβασής του.
  • Εφαρμόζει προγράμματα παρέμβασης και αποκατάστασης της επιστήμης του.
  • Κινητοποιεί τους ασθενείς σε θέματα άσκησης και ανάπτυξης των ατομικών δεξιοτήτων τους μέσω δράσεων σε εξωτερικούς χώρους.
  • Παρέχει συμβουλές στα πλαίσια της κατάρτισής του και αποφασίζει την παραπομπή των ασθενών σε άλλους επαγγελματίες υγείας.
  • Συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια, ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.
  • Έχει αρμοδιότητες και καθήκοντα ως μέλος του προσωπικού του Κέντρου γενικά και της θεραπευτικής ομάδας ειδικότερα και όπως ορίζονται σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση από τον επιστημονικά υπεύθυνο ή τον αντικαταστάτη του.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email dcanoia@epapsy.gr μέχρι τις 10 Μαρτίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο τηλέφωνο 2410 257478.