Θέση εργασίας: Γραμματέας

Θέση εργασίας: Γραμματέας

Στέλεχος για γραμματειακή υποστήριξη πλήρους απασχόλησης ζητείται από Φορέα Ψυχικής Υγείας στο Μαρούσι.

 

Επιθυμητά προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ σε συναφές αντικείμενο ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής & αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση 2ης ξένης γλώσσας
  • Άριστη χρήση Η/Υ και των εφαρμογών MS Office με έμφαση στο MS Excel & MS Word

 

Δεξιότητες:

  • Γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας
  • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για μάθηση
  • Πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, οργανωτικότητα και μεθοδικότητα

 

Συστατικές επιστολές, εφόσον είναι διαθέσιμες.

 

Αποστολή βιογραφικών στο grammateia@epapsy.gr.