Θέση εργασίας: Ψυχολόγος

Θέση εργασίας: Ψυχολόγος

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) καλεί τους ενδιαφερόμενους προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ψυχολόγου στο Κέντρο Ημέρας Franco Basaglia ΕΠΑΨΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dcentre@epapsy.gr με την ένδειξη «Θέση Ψυχολόγου» μέχρι και τη Δευτέρα 07/02/2022.

 

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος στην Ψυχολογία
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Εμπειρία στην κοινοτική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 • Εμπειρία και ενδιαφέρον για ερευνητικές δραστηριότητες
 • Δεξιότητες επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων (SPSS)
 • Εμπειρία και ενδιαφέρον για κοινοτικές δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας
 • Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Γνώση δεύτερης γλώσσας

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Ημέρας καθημερινά 09:30-16:30 στο τηλέφωνο 210 8100901.