Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο στην Ελλάδα

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο στην Ελλάδα

Από την αρχή της πανδημίας Covid-19 η ΕΠΑΨΥ, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, λειτουργεί μία τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας, με σκοπό την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και την εξασφάλιση της πρόσβασης των προσφύγων/αιτούντων άσυλο στις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες. Η γραμμή λειτουργεί από το Προσωπικό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Κοινότητα (Community Psychosocial Workforce), το οποίο αποτελείται από ειδικά εκπαιδευμένους πρόσφυγες που παρέχουν στήριξη σε ομότιμους (peer support), και είναι διαθέσιμη στα αραβικά, στα γαλλικά και στα φαρσί, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 11:00 έως τις 19:00.

 

Για υποστήριξη στα αραβικά και στα γαλλικά, παρακαλούμε καλέστε
στο 6936 514113.

Για υποστήριξη στα φαρσί, παρακαλούμε καλέστε στο 6936 514120.

 

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί είναι διαθέσιμοι, εκτός από κλήση, για αποστολή γραπτού ή φωνητικού μηνύματος μέσω των εφαρμογών WhatsApp & Viber, με τη δυνατότητα επιστροφής κλήσης.

 

Υπηρεσίες που παρέχονται:

  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
  • Πληροφορίες σχετικά με την Covid-19 (περιοριστικά μέτρα, μέσα προστασίας, εμβολιασμός κ.ά.)
  • Διασύνδεση με παρεχόμενες υπηρεσίες στην Αττική
  • Επείγουσες παραπομπές σε ειδικούς ή στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες
  • Σύνδεση με κοινοτική υποστήριξη και δίκτυα ΜΚΟ

 

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνο: +30 6932 415956

Email: refugeementalhealth@epapsy.gr

Facebook: @cpwepapsy