Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Παιδιών και Οικογενειών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Άνδρο

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Παιδιών και Οικογενειών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Άνδρο

Στο πλαίσιο των δράσεων προαγωγής ψυχικής υγείας και παροχής ειδικών θεραπευτικών παρεμβάσεων για παιδιά, εφήβους και οικογένειες από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, συνεχίζεται η υλοποίηση του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Παιδιών και Οικογενειών στην Άνδρο, με χορηγία από το Ίδρυμα Δημητρίου & Λιλίκας Μωραΐτη Άνδρου.

Η δράση αυτή απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, εφήβους και γονείς με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, μετανάστες, γονείς και παιδιά με προβλήματα υγείας, παιδιά και έφηβοι με συναισθηματικές ή συμπεριφορικές δυσκολίες, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες που πλήττονται από την πανδημία κ.λπ.). Περιλαμβάνει υπηρεσίες παιδοψυχιατρικής και μαθησιακής αξιολόγησης, ατομικής ψυχοθεραπευτικής παρακολούθησης παιδιών και εφήβων, συνεδριών συμβουλευτικής γονέων, οικογενειακή θεραπεία και ειδική διαπαιδαγώγηση/αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους θεραπευτές (ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός) σε χώρο που παραχωρείται στο Κέντρο Υγείας Άνδρου και στο Δημοτικό Σχολείο της Χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού οι γονείς, καθώς και οι εργαζόμενοι σε φορείς υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες, μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 8068302 (γραμματεία Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ). Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.