Θέση εργασίας: Ψυχίατρος

Θέση εργασίας: Ψυχίατρος

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) καλεί τους ενδιαφερόμενους προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ιατρού Ψυχιάτρου για 25 ώρες εβδομαδιαίως περίπου, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στο Κέντρο Ημέρας Franco Basaglia ΕΠΑΨΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dcentre@epapsy.gr με την ένδειξη «Θέση Ψυχιάτρου» μέχρι και τη Δευτέρα 25/10/2021.

 

Απαιτούμενα κριτήρια επιλογής:

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  2. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
  3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής.
  4. Προηγούμενη εμπειρία στην κοινοτική ψυχιατρική γενικότερα θα συνεκτιμηθεί.

 

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Ημέρας καθημερινά 09:30-16:30 στο τηλ. 210 8100901.