Θέση εργασίας: Νοσηλευτής/-τρια

Θέση εργασίας: Νοσηλευτής/-τρια

Δομή της ΕΠΑΨΥ στο Μαρούσι ζητεί προσωπικό με εμπειρία στην ψυχική υγεία για τη θέση νοσηλευτή. Αφορά πλήρη απασχόληση με κυλιόμενο ωράριο. Κατοχή διπλώματος οδήγησης θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Αποστολή βιογραφικών στο ariadne@epapsy.gr.