Θέση εργασίας: Προσωπικό γενικών καθηκόντων με εμπειρία στην ψυχική υγεία

Θέση εργασίας: Προσωπικό γενικών καθηκόντων με εμπειρία στην ψυχική υγεία

Δομής Ψυχικής Υγείας στο Μαρούσι ζητεί προσωπικό γενικών καθηκόντων με εμπειρία στην ψυχική υγεία. Αφορά πλήρη απασχόληση με κυλιόμενο ωράριο. Κατοχή διπλώματος οδήγησης θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Αποστολή βιογραφικών στο ariadne@epapsy.gr.