Η εμπειρία των CPWs Sara Beheshte και Mohammad Alasli

Η εμπειρία των CPWs Sara Beheshte και Mohammad Alasli

Η Sara Beheshte και ο Mohammad Alasli, μέλη της ομάδας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της ΕΠΑΨΥ, μιλούν για την εμπειρία τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται με επιτυχία από τον Νοέμβριο του 2019 με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Διαβάστε εδώ.