ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΑΨΥ και τα στελέχη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Δυτικών Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ ευχαριστούν θερμά τον Δήμο Σερίφου για την έμπρακτη υποστήριξη στο έργο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Δυτικών Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, με τη συνέχιση της χορηγίας για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής του Κλιμακίου Σερίφου και για το 2021.