Η ΕΠΑΨΥ κοντά στα ΛΟΑΤ άτομα

Η ΕΠΑΨΥ κοντά στα ΛΟΑΤ άτομα

Η 17η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και Τρανσφοβίας. Ανάμεσα στις πολύ σοβαρές συνέπειες της πανδημίας Covid-19 είναι η αυξανόμενη ευαλωτότητα των ΛΟΑΤ ατόμων. Πολλά ΛΟΑΤ άτομα έρχονται αντιμέτωπα με ενδοοικογενειακή βία, η οποία αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, καθώς και εμπόδια προσβασιμότητας σε υγειονομική περίθαλψη, λόγω του κοινωνικού στίγματος. Η ΕΠΑΨΥ αποτελεί μια προσβάσιμη δομή ψυχικής υγείας για ΛΟΑΤ άτομα, η οποία προσφέρει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, με σεβασμό στο πρόσωπο του/της ωφελούμενου/-ης και τις ιδιαίτερες ανάγκες του/της, και αναπτύσσει δράσεις καταπολέμησης των προκαταλήψεων και των διακρίσεων σε κοινωνικό επίπεδο. Στο παρελθόν έχει υλοποιήσει το πρόγραμμα “Participatory Approach for Raise Awareness and Discrimination against Sexual and Gender Orientation in Healthcare Sector” (PARADISO), το οποίο αφορούσε την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, ενώ σήμερα συμμετέχει, στο πλαίσιο του Erasmus+, στον σχεδιασμό ενός προγράμματος για τα ηλικιωμένα ΛΟΑΤ άτομα στην Ευρώπη.