Θέση Εργασίας: Παιδοψυχίατρος

Θέση Εργασίας: Παιδοψυχίατρος

Η ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) στην Αγία Παρασκευή, αναζητά εξωτερικό συνεργάτη για την κάλυψη της θέσης του/της Παιδοψυχιάτρου.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης με ελάχιστη απαιτούμενη φυσική παρουσία στην Μονάδα, 1/εβδομάδα.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

§ Τίτλος Παιδοψυχιατρικής Ειδικότητας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

§ Εμπειρία σε δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ανηλίκων

§ Επιπρόσθετη εμπειρία στην εφηβική ψυχική υγεία

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ο Παιδοψυχίατρος – εξωτερικός συνεργάτης:

§ Παρέχει ιατρικό έργο και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της Μονάδας

§ Συμμετέχει στις δραστηριότητες εκτίμησης και αξιολόγησης εφήβων υπό ένταξη στην δομή και στην συνέχεια της πορείας τους στην Μονάδα

§ Είναι υπεύθυνος/η για την τακτική και έκτακτη συνταγογράφηση

§ Έχει την ευθύνη της τακτικής παιδοψυχιατρικής παρακολούθησης των εφήβων του Ξενώνα, εντέλλεται την οργάνωση της φροντίδας τους και παρακολουθεί την εφαρμογή της σε συνεργασία με την πολυεπιστημονική ομάδα και τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο

§ Συμμετέχει συμβουλευτικά στην διασύνδεση με υπηρεσίες υγείας σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο για την κάλυψη των αναγκών των εφήβων όταν αυτό απαιτείται

§ Είναι διαθέσιμος/η να παρέχει καθοδήγηση ή και άμεση παρέμβαση όπου είναι δυνατόν και ενδεικνυόμενο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγουσες και έκτακτες καταστάσεις που μπορεί να εμφανιστούν και οι οποίες χρήζουν ψυχιατρικής παρέμβασης

§ Συμμετέχει σε εβδομαδιαία βάση στην Κλινική Ομάδα με αποκλειστικό αντικείμενο την συζήτηση για θέματα σχετικά με την πορεία και την υγεία των ασθενών.

§ Συμμετέχει σε μηνιαία βάση στην εποπτική συνάντηση της ομάδας του προσωπικού

§ Συνεισφέρει στην εκπαίδευση του προσωπικού με εκπαιδευτικές συναντήσεις στη δομή, η θεματολογία των οποίων καθορίζεται από κοινού με τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο

§ Είναι υπεύθυνος/η για την συμπλήρωση του ψυχιατρικού φακέλου των εφήβων και εκδίδει επικαιροποιημένες διαγνώσεις

§ Υποχρεούται να τηρεί αρχείο επισκέψεων, ιατρικών εντολών και πορείας των εφήβων

§ Συμμετέχει σε επιστημονικές κι ερευνητικές δραστηριότητες της δομής με σχετική θεματολογία

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: agparaskevi@epapsy.gr και τηλ.: 2106000365, υπ’ όψιν κας. Ζερβάκη.