Συνάντηση των κ.κ. Στυλιανίδη και Τζεφεράκου με την υφυπουργό Υγείας κ. Ράπτη

Συνάντηση των κ.κ. Στυλιανίδη και Τζεφεράκου με την υφυπουργό Υγείας κ. Ράπτη

Στις 28/04/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του επιστημονικού συμβούλου και επίτιμου προέδρου της ΕΠΑΨΥ κ. Στυλιανίδη, του προέδρου του Δ.Σ. της ΕΠΑΨΥ κ. Τζεφεράκου και της υφυπουργού Υγείας κ. Ράπτη.

Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

  1. Καινοτόμο σχέδιο management οργανισμών ψυχικής υγείας (ΝΠΙΔ/ΝΠΔΔ) με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας φροντίδας και του ανθρώπινου δυναμικού.
  2. Οικονομική βιωσιμότητα και ενίσχυση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας του Ξενώνα Εφήβων της ΕΠΑΨΥ μέσω αναπροσαρμογής της κοστολόγησης και της αναλογίας προσωπικού-ωφελουμένων.
  3. Η πορεία του προγράμματος «Ψ-Υποστηρίζω» της ΕΠΑΨΥ, που αφορά την ψυχολογική υποστήριξη των νοσηλευομένων με Covid-19, των συγγενών τους, καθώς και των εργαζομένων στα νοσοκομεία με κλινικές Covid, αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης δράσεων στη μετα-Covid εποχή.
  4. Οι καλές πρακτικές που ακολουθούνται στο Κέντρο Ημέρας ΕΠΑΨΥ “Franco Basaglia” (κατ’ οίκον φροντίδα και ΑCT) και σύνδεσή τους με το Εθνικό Σχέδιο Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση. Επέκταση της άδειας λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας “Franco Basaglia” Αμαρουσίου για παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε εφήβους.
  5. Σχέδιο δράσεων για τη μείωση των περιοριστικών μέτρων στην Ψυχιατρική (Παρατηρητήριο Ακούσιων Νοσηλειών, Γραφείο Συνηγορίας).

Επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα επικοινωνίας μεταξύ της ΕΠΑΨΥ και του υπουργείου Υγείας και συναποφασίστηκε η εμβάθυνση και διεύρυνση της συνεργασίας τους με στόχο την παροχή της βέλτιστης ποιότητας φροντίδας στην κοινότητα.