Θέση Εργασίας: Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων

Θέση Εργασίας: Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων

Zητείται Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων για παροχή υπηρεσιών στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων της Ε.Π.Α.Ψ.Υ., 3 ημέρες το μήνα. Υπάρχει και δυνατότητα μέρος της εργασίας να γίνεται διαδικτυακά από την Αθήνα. Πληροφορίες και βιογραφικά στα e-mail stpantelidou@epapsy.gr και grammateia@epapsy.gr καθώς και στα τηλέφωνα 2108056920 και 6948374928.