Χρηματοδότηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Φορέα «Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)» στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας», 2013 – 2015

Χρηματοδότηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Φορέα «Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)» στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας», 2013 – 2015

Στοιχεία προγράμματος
Χρηματοδοτούμενο Ε.Π. του ΕΣΠΑ, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, με το ποσό των 14.900.000€.
Κύριες Δραστηριότητες

Λειτουργία 14 Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Οικοτροφεία, Ξενώνες Κινητές Μονάδες, Κέντρο Ημέρας).