Χονδρός Π, Θεοδωρουλάκης Μ. (αναρτημένη) Η εμπειρία από τη δράση του δικτύου φορέων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης «ΑΡΓΩΣ». 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, ΕΨΕ, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008

Χονδρός Π, Θεοδωρουλάκης Μ. (αναρτημένη) Η εμπειρία από τη δράση του δικτύου φορέων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης «ΑΡΓΩΣ». 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, ΕΨΕ, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008

Χονδρός Π, Θεοδωρουλάκης Μ. (αναρτημένη) Η εμπειρία από τη δράση του δικτύου φορέων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης «ΑΡΓΩΣ». 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, ΕΨΕ, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008