Χονδρός Π, Λαμπάκη Κ, Αρτέμη Ι, Δερμεντζή Μ, Γκίκα Μ, Στυλιανίδης Σ. (προφορική). Η χρήση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτών ως μέσο αξιολόγησης εκπαιδευτικών δράσεων για χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας: παρουσίαση περίπτωσης. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, ΕΨΕ, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008

Χονδρός Π, Λαμπάκη Κ, Αρτέμη Ι, Δερμεντζή Μ, Γκίκα Μ, Στυλιανίδης Σ. (προφορική). Η χρήση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτών ως μέσο αξιολόγησης εκπαιδευτικών δράσεων για χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας: παρουσίαση περίπτωσης. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, ΕΨΕ, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008

Χονδρός Π, Λαμπάκη Κ, Αρτέμη Ι, Δερμεντζή Μ, Γκίκα Μ, Στυλιανίδης Σ. (προφορική). Η χρήση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτών ως μέσο αξιολόγησης εκπαιδευτικών δράσεων για χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας: παρουσίαση περίπτωσης. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, ΕΨΕ, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008