Διήμερο Συνέδριο ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Διήμερο Συνέδριο ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Χονδρός Π. Η παρουσίαση πρακτικών που ακολουθούντα σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τη δημιουργία ενός εθνικού προγράμματος αποϊδρυματοποιησης» Διήμερο Συνέδριο ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, ΕΣΑΜΕΑ, Πάτρα, 18 Μαρτίου 2016