Χονδρός Π. Από την αποασυλοποίηση των Ψυχιατρείων στο άνοιγμα των δομών στην κοινότητα: κριτήρια ένταξης ψυχικά ασθενών από την κοινότητα σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης» Σύνοδος Εργαζομένων σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας «Καινοτομία και “καλές πρακτικές στον τομέα ψυχικής υγείας», Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, Αθήνα, 18-19 .10.2007

Χονδρός Π. Από την αποασυλοποίηση των Ψυχιατρείων στο άνοιγμα των δομών στην κοινότητα: κριτήρια ένταξης ψυχικά ασθενών από την κοινότητα σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης» Σύνοδος Εργαζομένων σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας «Καινοτομία και “καλές πρακτικές στον τομέα ψυχικής υγείας», Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, Αθήνα, 18-19 .10.2007

Χονδρός Π. Από την αποασυλοποίηση των Ψυχιατρείων στο άνοιγμα των δομών στην κοινότητα: κριτήρια ένταξης ψυχικά ασθενών από την κοινότητα σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης» Σύνοδος Εργαζομένων σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας «Καινοτομία και “καλές πρακτικές στον τομέα ψυχικής υγείας», Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, Αθήνα, 18-19 .10.2007