24/03/2020 Οδηγίες προς τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας

24/03/2020 Οδηγίες προς τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Συνεδρίες εξ αποστάσεως με χρήση νέων τεχνολογιών

Η ΕΠΑΨΥ μελετώντας συστηματικά την υπάρχουσα βιβλιογραφία επιμελείται υλικό για να υποστηρίξει τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας στην εργασία εξ αποστάσεως. Συνημμένο το φυλλάδιο με απλές και σημαντικές οδηγίες.