23/11/2015 Ανακοίνωση εκ του ΔΣ της ΕΠΑΨΥ

23/11/2015 Ανακοίνωση εκ του ΔΣ της ΕΠΑΨΥ

Ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αριθμό 4009/2015 απόφαση της Μονομερούς Πρωτοδικείου Πειραιά η οποία έκανε δεκτή την αγωγή του Επιστημονικού Διευθυντή της ΕΠΑΨΥ, καθηγητή Στέλιου Στυλιανίδη κατά της εφημερίδας «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» για την ηθική βλάβη που υπέστη από το συκοφαντικό δημοσίευμα της 15/06/2013 με τίτλο «Πράσινο πάρτι για τα κονδύλια της ψυχικής υγείας. Συντριπτικά τα στοιχεία για το πάρτι με ΜΚΟ του κλάδου ψυχικής υγείας».
 

Το δικαστήριο δέχτηκε ότι όσα σημεία του δημοσιεύματος αφορούσαν τον Στέλιο Στυλιανίδη αποδείχτηκε ότι ήταν ψευδή στο σύνολό τους, εν γνώσει της εφημερίδας και ότι το δημοσίευμα προσέβαλε έντονα την προσωπική και επαγγελματική τιμή και υπόληψη του Στ. Στυλιανίδη και την ηθική του ακεραιότητα και αξία, και ότι αποκλειστικός σκοπός του δημοσιεύματος ήταν μα παραπλανήσει την κοινή γνώμη και να τρώσει την προσωπικότητα του διαστρεβλώνοντας την αλήθεια.
 
H απόφαση τέλος δέχεται ότι αποδείχθηκε ότι το σωματείο μας ΔΕΝ ανήκει στην κατηγορία των ΜΚΟ που δρουν ανεξέλεγκτα ως προς τα οικονομικά τους δεδομένα.
 
Αναμένοντας την τελεσίδικη απάντηση, σε περίπτωση που υπάρξει έφεση, θέλουμε να επαναλάβουμε την δέσμευση μας για προσφορά συνεχούς ποιοτικής και αποτελεσματικής φροντίδας σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, εργαζόμενοι και αγωνιζόμενοι για έναν κόσμο με καλύτερη ψυχική υγεία. Οι επιστημονικοί και κοινωνικοί στόχοι αυτοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις έννοιες της χρηστής διαχείρισης και της διαφάνειας.
 
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΑΨΥ
Παναγιώτης Χονδρός
Πρόεδρος