20/05/2019 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, άρθρο του κ. Δημήτρη Βιτζηλαίου

20/05/2019 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, άρθρο του κ. Δημήτρη Βιτζηλαίου

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:
ο ρόλος και η σημασία της στη ζωή του ατόμου μέσα από 10 + 1 ερωτήσεις

«Κάποιες φορές οι αληθινοί ήρωες κρύβονται στην καρδιά μικρών παιδιών που πολεμούν μεγάλες μάχες.»


Δημήτρης Βιτζηλαίος
Ειδικός Παιδαγωγός, Β.Ed, M.Sc
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Βορειοανατολικών Κυκλάδων, ΕΠΑΨΥ Πάρος


Τι είναι η Ειδική Αγωγή;

Η ειδική αγωγή είναι η σκόπιμη παρέμβαση που σχεδιάζεται για να προλαμβάνει, να περιορίζει ή/και να ξεπερνά τα εμπόδια που μπορεί να παρακωλύουν την μάθηση, την πλήρη και ενεργητική συμμετοχή ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο και στην κοινωνία.


Σε τι διαφέρει η Ειδική από την Γενική Αγωγή;

Η Ειδική Αγωγή διαφοροποιείται από την Γενική ως προς το «τι διδάσκεται» και ως προς το «πώς διδάσκεται», δηλαδή ως προς τις μεθόδους της. Έτσι, ορισμένα παιδιά χρειάζονται εντατική, συστηματική διδασκαλία για να κατακτήσουν δεξιότητες, τις οποίες τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά κατακτούν χωρίς διδασκαλία (π.χ. δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης).


Η Ειδική Αγωγή ασχολείται μόνο με ζητήματα που αφορούν το σχολείο;

Όχι μόνο. Η Ειδική Αγωγή στοχεύει στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού επιπέδου ανεξαρτησίας και λειτουργικότητας του ατόμου αφενός στο σχολείο και αφετέρου στον τομέα της καθημερινής διαβίωσης, της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης, στην κοινότητα και στο εργασιακό πλαίσιο.


Σε ποιες ομάδες παιδιών αναφέρεται ο όρος «παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»;

Στην κατηγορία των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), νοητική καθυστέρηση, συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), διαταραχές επικοινωνίας, κώφωση και βαρηκοΐα, τύφλωση και μερική όραση, σωματικές αναπηρίες, χρόνια προβλήματα υγείας, γενετικά σύνδρομα, σοβαρές/πολλαπλές αναπηρίες, τραυματική εγκεφαλική βλάβη, οι χαρισματικοί και ταλαντούχοι μαθητές.


Πόσα παιδιά με ειδικές ανάγκες υπάρχουν;

Τα παιδιά στην ειδική αγωγή αντιπροσωπεύουν περίπου το 12% του πληθυσμού σχολικής ηλικίας. Οι τέσσερις μεγαλύτερες κατηγορίες παιδιών που δέχονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι: τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, με διαταραχές λόγου και ομιλίας, με νοητική καθυστέρηση και με συναισθηματικές δυσκολίες.


Βλέπω ότι το παιδί μου αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες στο σχολείο. Πώς μπορώ να το βοηθήσω;

Ο κάθε γονιός για να μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά το παιδί του, θα πρέπει πρώτα να έχει κατανοήσει την φύση της δυσκολίας που αυτό αντιμετωπίζει. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια από ειδικούς προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως, να λάβει υποστήριξη για να μπορέσει τελικά να προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο το παιδί του θα μπορέσει να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Ο ειδικός που ασχολείται με την αξιολόγηση και την παρέμβαση σε παιδιά σε περίπτωση ύπαρξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι ο ειδικός παιδαγωγός.


Ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού;

Ο ειδικός παιδαγωγός ή εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής εργάζεται σε σχολεία γενικής αγωγής είτε μέσα στην τάξη (παράλληλη στήριξη) είτε σε ξεχωριστή (τμήμα ένταξης). Ένας ειδικός παιδαγωγός, εκτός από την εξατομικευμένη παρέμβαση και υποστήριξη σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αφιερώνει σημαντικό χρόνο στην συμβουλευτική των γονέων και των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για το πώς αυτοί μπορούν να διαχειριστούν και να δουλέψουν με το παιδί ή μαθητή τους στο σπίτι ή στο σχολείο αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις που ο ειδικός παιδαγωγός δουλεύει με παιδιά με σοβαρές αναπηρίες, παρέχει διδασκαλία βασισμένη στην κοινότητα, βοηθώντας τους μαθητές τους να μάθουν και να εξασκήσουν λειτουργικές δεξιότητες καθημερινής ζωής και επαγγελματικές δεξιότητες σε πραγματικά περιβάλλοντα.


Ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να ξεκινήσει η παρέμβαση σε ένα παιδί;

Είναι καλύτερα η παρέμβαση να πραγματοποιείται νωρίς παρά αργότερα. Οι υπηρεσίες ειδικής αγωγής που εστιάζουν στα βρέφη, στα νήπια και στα παιδιά προσχολικής ηλικίας που έχουν αναπηρίες ή βρίσκονται σε κίνδυνο εμφάνισης αναπτυξιακών διαταραχών φαίνεται να έχουν συστηματικότερα αποτελέσματα στην ζωή του ατόμου.


Ποια μέσα χρησιμοποιεί ο ειδικός παιδαγωγός κατά την παρέμβαση;

Ο ειδικός παιδαγωγός αξιοποιεί ειδικά παιδαγωγικά βιβλία, πολυτροπικά κείμενα, ασκήσεις για την αγωγή των αισθήσεων και των δεξιοτήτων, παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας, δραματοποιήσεις, παιδαγωγικά και ψυχοκινητικά παιχνίδια, ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό με την χρήση νέων τεχνολογιών, μεταγνωστικές στρατηγικές, πολυαισθητηριακές μεθόδους και ειδικές τεχνικές επικοινωνίας (π.χ. ελληνική νοηματική γλώσσα, κώδικας γραφής Braille, οπτικές κάρτες PECS).


Επομένως, ο ειδικός παιδαγωγός ασχολείται μόνο με παιδιά;

Η ειδική αγωγή ασχολείται κυρίως με παιδιά αλλά όχι μόνο. Βασικός της στόχος είναι η υψηλή πρόοδος του παιδιού/νέου μετά την αποφοίτησή του από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην κοινωνική και εργασιακή ζωή. Είναι γεγονός ότι πολλοί νέοι ενήλικες με αναπηρίες ή άλλες δυσκολίες είναι μη επιτυχημένοι και δυσαρεστημένοι από την μετά το σχολείο προσαρμογή τους.


Εδώ στο νησί, πού μπορώ να απευθυνθώ για να ζητήσω βοήθεια για το παιδί μου;

Στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ με έδρα την Πάρο, στα πλαίσια της ενίσχυσης των παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, προσφέρονται πλέον δωρεάν υπηρεσίες διαγνωστικής εκτίμησης και ειδικής διαπαιδαγώγησης σε παιδιά και νέους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η παροχή της παραπάνω υπηρεσίας υποστηρίζεται από την δι-επιστημονική ομάδα της ΚΜΨΥ που απαρτίζεται από παιδοψυχίατρο, κλινικούς ψυχολόγους και ειδικό παιδαγωγό.