18/11/2020 Επιχειρησιακά ζητήματα για πολυτομεακά προγράμματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19

18/11/2020 Επιχειρησιακά ζητήματα για πολυτομεακά προγράμματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19

Σε ολόκληρο τον κόσμο, η πανδημία του Covid-19 έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική ευημερία των ανθρώπων. Η Ομάδα Αναφοράς για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη της IASC (IASC MHPSS RG), μετά από πρόσκληση για κοινή δράση, που κινητοποίησε 57 οργανώσεις ως μέλη, προχώρησε στην έκδοση του Ενημερωτικού Σημειώματος «Ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνικές πτυχές της πανδημίας του Covid-19». Το συγκεκριμένο έγγραφο αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο για την αντιμετώπιση και μέχρι σήμερα έχει μεταφραστεί σε 24 γλώσσες, καλύπτοντας μία σειρά συνιστώμενων δραστηριοτήτων καθώς επίσης μηνύματα για διαφορετικές ομάδες-στόχο. Για την αποτελεσματική διαχείριση της παγκόσμιας κρίσης κυκλοφορεί στην ελληνική γλώσσα με ευθύνη της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας Αττικής για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη και τη συνδρομή του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ έκδοση με τίτλο “Επιχειρησιακά ζητήματα για πολυτομεακά προγράμματα ΨΥΨΚΥ κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19”.

Η έκδοση περιέχει μεγάλο όγκο επιχειρησιακών πληροφοριών και πρακτικών προσεγγίσεων, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τον ανθρωπιστικό προγραμματισμό στους τομείς της υγείας, της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, της προστασίας σε κοινοτικό πλαίσιο, της σίτισης, της διαχείρισης και του συντονισμού καταυλισμών. Περιέχει τις εξής πέντε ενότητες: 

1. Προσαρμόζοντας τις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο του Covid-19 

2. Συνέχιση της παροχής ολοκληρωμένης και κλινικής φροντίδας ΨΥΨΚΥ σε ανθρωπιστικά πλαίσια κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19

3. Σκέψεις για ζητήματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης του COVID-19

4. Σκέψεις για την ανάπτυξη τρόπων αντιμετώπισης ΨΥΨΚΥ σε ηλικιωμένα άτομα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19

5. Αντιμετώπιση της χρήσης ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Την έκδοση μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε εδώ